Үндэсний Зохицуулах Зөвлөл ХДХВ/ДОХ, Cүрьеэгийн төслийн xэрэгжилттэй ХӨСҮТ-ийн Сүрьеэгийн ТСА, ХӨСҮТ-ийн БЗДХ-ын ТСА, Монголын сумын эмч мэргэжилтнүүдийн холбоо (МСЭМХ), Монголын Өрхийн Анагаах Ухааны Мэргэжилтнүүдийн Холбоо (МӨАУМХ), Хүүхэд өсвөр үеийг ивээх төв зэрэг байгууллагуудтай танилцсан ажлын тайлан

Үндэсний Зохицуулах Зөвлөл ХДХВ/ДОХ, Cүрьеэгийн төслийн xэрэгжилттэй ХӨСҮТ-ийн Сүрьеэгийн ТСА, ХӨСҮТ-ийн БЗДХ-ын ТСА, Монголын сумын эмч мэргэжилтнүүдийн холбоо (МСЭМХ), Монголын Өрхийн Анагаах Ухааны Мэргэжилтнүүдийн Холбоо (МӨАУМХ), Хүүхэд өсвөр үеийг ивээх төв зэрэг байгууллагуудтай танилцсан ажлын тайлан

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart