Ерөнхий хяналтын баг ХӨСҮТ-СТСА, Сүрьеэгийн үндэсний лавлагаа лабораторид ажиллав

Ерөнхий хяналтын баг ХӨСҮТ-СТСА, Сүрьеэгийн үндэсний лавлагаа лабораторид ажиллав

ҮЗЗ-өөс гишүүн Ж.Одгарьд, Ажлын албаны зохицуулагч Б.Оюундарь, Ерөнхий хяналтын мэргэжилтэн Б.Нямдулам, C19RM төслийн мэргэжилтэн Г.Гантунгалаг, Ажлын албаны ажилтан Б.Пүрэвбат нар 2022 оны 5 сарын 13-нд ХӨСҮТ-СТСА, Сүрьеэгийн үндэсний лавлагаа лабораторид ерөнхий хяналтаар ажиллалаа.

ХӨСҮТ-СТСА-ны дарга Э.Оюунчимэг, СТСА-ны тасгийн эрхлэгч Э.Уянга, тасгийн эрхлэгч П.Насанжаргал, хяналтын эмч Б.Ганпүрэв, Сүрьеэгийн үндэсний лавлагаа лабораторийн эрхлэгч Т.Оюунтуяа нартай уулзаж төслийн хэрэгжилтийн явц, амжилт ололт, саад бэрхшээлийн талаар ярилцлаа.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart